Giỏ hàng

Giới thiệu chung về hoạt động Sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Một trong những yếu tố then chốt giúp Hanoimilk phát triển và đạt được thành tựu như hiện nay, chính là việc Hanoimilk nhận thức rõ tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ cũng như đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu trên nền tảng của sở hữu trí tuệ, gắn sở hữu trí tuệ với chiến lược sản xuất, kinh doanh của Hanoimilk.

Ngay từ khi thành lập năm 2001, Hanoimilk đã ý thức và quan tâm đến vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ thông qua việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Đến nay, Hanoimilk đã đăng ký bảo hộ cho 18 Nhãn hiệu.

 Ngoài ra còn rất nhiều tài sản trí tuệ khác Hanoimilk chưa được bảo hộ như: như tên thương mại, bí mật kinh doanh, sáng chế, giải pháp kỹ thuật, kiểu dáng công nghiệp (bao bì, túi tựng…), nhãn hiệu. Không chỉ vậy, Hanoimilk còn chú trọng hợp tác, đầu tư nghiên cứu các quy trình kỹ thuật, công thức với Viện dinh dưỡng.

 Năm 2017, Hanoimilk vinh dự được Bộ KHCN lựa chọn là một trong 02 đơn vị được giao thực hiện Dự án: “xây dựng, vận hành tổ chức quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ trong công ty” thuộc chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 1393/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ ngày 23/5/2018.
Để triển khai dự án, ngày 30/3/2019 Hanoimilk đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban SHTT với chức năng tham mưu cho chủ tịch HĐQT, quản lý điều hành mọi hoạt động sở hữu trí tuệ của Công ty. Những hoạt động trọng tâm là: Tạo lập, Quản lý, thực thi, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ.

Đến nay Dự án đã đi được một phần chặng đường, bước đầu đã đem lại những hiệu ứng tích cực như việc giúp Hanoimilk xây dựng và quản lý hệ thống tài sản trí tuệ của mình; có định hướng quản lý sử dụng, khai thác phát triển khối tài sản trí tuệ của mình hiệu quả hơn…

Danh mục tin tức