Giới thiệu
Giới thiệu chung về hoạt động Sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Giới thiệu chung về hoạt động Sở hữu trí tuệ tại Hanoimilk

Một trong những yếu tố then chốt giúp Hanoimilk phát triển và đạt được thành tựu như hiện nay, chính là việc Hanoimilk nhận thức rõ tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ cũng như đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển thương hiệu trên nền tảng của...

Vai trò của tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp

Vai trò của tài sản trí tuệ đối với doanh nghiệp

Tài sản trí tuệ, dùng để chỉ các sản phẩm trí tuệ, thường được trình bày một cách đầy đủ, rõ ràng hoặc bộc lộ một phần trên rất nhiều tài liệu quen thuộc trong Doanh nghiệp (DN) như: bí quyết kỹ thuật đến ý tưởng, chiến lược, kế hoạch...