Cơ sở dữ liệu - thủ tục hành chính
Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý

Để được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý thì cá nhân, tổ chức phải thực hiện thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý đó. Vậy, pháp luật quy định chỉ dẫn địa lý như thế nào?Chỉ dẫn địa lý là gì?Căn cứ theo Khoản 22 Điều 4 Luật Sở...

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký thương hiệu là cần thiết để độc quyền thương hiệu của tổ chức, cá nhân. Vậy Cần phải làm gì để đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền. Bài viết này Hanoimilk sẽ hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký sở hữu trí tuệ...

Lịch sử hình thành và phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ

Lịch sử hình thành và phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ

Ngày 29 tháng 7 năm 1982, Cục Sáng chế, tiền thân của Cục Sở hữu trí tuệ ngày nay, được thành lập. Chặng đường xây dựng và phát triển đã đánh dấu những mốc son lịch sử quan trọng của Cục Sở hữu trí tuệ. Từ một đơn vị mới...