Tin tức Sự kiện

Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký lần 2 - (10.03.2010)

Cho đến nay, Công ty đã nhận được thông tin của hầu hết các Quý vị cổ đông, tuy nhiên vẫn còn một số cổ đông chưa gửi thông tin về Công ty.


Để đảo bảo quyền lợi cho các cổ đông, đề nghị các Quý vị cổn đông chưa gửi thông tin số tài khoản lưu ký về Công ty khẩn trương mở tài khoản tại các Công ty Chứng khoán để lưu ký số cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) mà Quý vị đã được sở hữu trong đợt phát hành năm 2007 và gửi thông tin số tài khoản, tên Công ty chứng khoán lưu ký (theo mẫu đính kèm) về trụ sở Công ty trước ngày 30 tháng 3 năm 2010 theo địa chỉ và một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư theo địa chỉ : Phòng Hành chính Quản trị - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội - Km 9, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội - Điện thoại : 04.38866567/63;

2. Theo số fax : 04.38866564 ;
3. Quý vị cổ đông có thể lấy Mẫu "Phiếu cung cấp thông tin tài khoản lưu ký" bằng File PDF tại Website:
http://hanoimilk.com, cung cấp thông tin và gửi vào địa chỉ email của công ty: info-admin@hanoimilk.com

* Đối với Quí vị cổ đông là CBCNV hiện đang làm việc tại Nhà máy, đề nghị cung cấp thông tin (nếu có) theo Mẫu và gửi trực tiếp lên phòng Hành chính Quản trị của Công ty (theo giờ hành chính).

* Thời gian : Công ty nhận thông tin nói trên kể từ ngày 08/03/2010 đến hết ngày 30/03/2010.

Download tài liệu PDF tại đây:


Dưới đây là thông báo đã đóng dấu.


 

Các tin liên quan