Tin tức Sự kiện

 • Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2010 Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2010 - (25.04.2010)


  Hanoimilk phấn đấu đạt mốc 500 tỷ đồng năm 2010 (NHN) Ngày 24/4, tại Hà Nội, Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk) đã chính thức tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2010, nhằm thông báo những kết quả đã đạt đư...

 • Thông báo về việc tổ chức đại hội thường niên Thông báo về việc tổ chức đại hội thường niên - (12.03.2010)


  Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần sữa Hà Nội ngày 9 tháng 3 năm 2010, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã nhất trí quyết định như sau

 • Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký lần 2 Thông báo cung cấp thông tin số tài khoản lưu ký lần 2 - (10.03.2010)


  Cho đến nay, Công ty đã nhận được thông tin của hầu hết các Quý vị cổ đông, tuy nhiên vẫn còn một số cổ đông chưa gửi thông tin về Công ty.

 • Thông báo Thông báo - (03.02.2010)


  Thực hiện ủy  quyền của Đại hội đồng Cổ đông thường niên lần thứ VIII ngày 12 tháng 4 năm 2009, Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội đã tổ chức cuộc họp vào hồi 9h30 ngày 3 tháng 2 năm 2010 và nhất trí quyết nghị nh...