Giới thiệu

Thành tựu

Trải qua những thăng trầm trong quá trình hoạt động, Hanoimilk đã vinh dự nhận được nhiều chứng chỉ, bằng khen và cúp vàng sau đây:

HTML clipboard

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn HACCP

Giấy chứng nhận ISO 22000:2005

Giấy chứng nhận ISO 9001:2000

cup-wto-2007

Cúp vàng “Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO” năm 2007

cup-wto-2009

Cúp vàng “Thương Hiệu Việt Hội Nhập WTO” năm 2009

cup-vang-thuong-hieu-noi-ti

Cúp vàng “Thương hiệu nổi tiếng”


hiep-hoi-cac-hoi-khoa-hoc-v

Cúp vàng “Sản phẩm An toàn và An sinh xã hội” năm 2008