Đối tác kinh doanh


  • Tetra Pak Tetra Pak - (02.04.2010)


    Tetra Pak là tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp về chế biến và đóng gói thực phẩm dạng lỏng.