Cơ hội nghề nghiệp


 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

  Thực hiện các công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng Marketing bao gồm các hoạt động chính như sau: • 01 chuyên viên quản lý và thực hiện các hoạt động phát triển thương hiệu (Brand Marketing) - Đề xuất các chiến lược phát triển th...

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG CƠ ĐIỆN 1. Vị trí tuyển dụng: 1.1. Nhân viên phòng cơ điện (Mã số: CD11-02) - Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Cơ khí - Chế tạo máy, Điện - Thành thạo vi tính văn phòng - Có 01 năm kinh nghiệm làm việc liê...

 • TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN

  TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG CƠ ĐIỆN 1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Cơ điện (Mã số: CD11-01) - Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Tự động hóa, Điện, Cơ khí chế tạo máy... - Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm tại bộ phận cơ đi...

 • TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R & D) TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R & D)

  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R & D) 1. Vị trí tuyển dụng: 1.1. Kỹ sư Công nghệ thực phẩm (Mã số: RD11-01) - Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Hóa thực phẩm.. - Thành thạo vi...