Bản tin Hanoimilk

  • Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thông điệp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - (21.04.2010)


    Năm 2009 đã đi qua với nhiều khó khăn và thử thách nhưng sẽ được ghi nhận là một năm cải tổ và đổi mới toàn diện của Hanoimilk, đánh dấu một bước phát triển quan trọng, một bước ngoặt ngoạn mục trong lịch sử hình thành và phá...