Nhà cung cấp


  • Tetra Pak Tetra Pak

    Tetra Pak là tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong việc cung cấp cho khách hàng các giải pháp về chế biến và đóng gói thực phẩm dạng lỏng.